top of page

670 digitale HR-oplossingen voor BeNeLux-bedrijven (en +1700 wereldwijd)

Hans Mangelschots analyseert al 10 jaar de markt met digitale oplossingen voor HR en People Operations. Het begon in 2013 met het screenen van assessmenttests en recruitmentplatforms voor de eigen startup-doeleinden, waarna in 2017 een extra oefening plaatsvond waarbij ruim 400 oplossingen – voor meer medewerkersbetrokkenheid – aan de collectie werden toegevoegd. Van 2018-2022 lag de focus opnieuw op België en Nederland, waar het aantal enorm toenam, verspreid over verschillende HR-processen.


Als gevolg hiervan groeide de database met digitale HR-oplossingen vanuit het BeNeLux-centrum, met het oog op Europa en de rest van de wereld, over de verschillende HR-processen heen. Tegenwoordig verwijst Hans naar "BNX WorkTech", wat feitelijk betekent: technologie voor HR en People Operations in de BeNeLux en daarbuiten.


Zo’n database is handig, maar vergt veel onderhoud omdat niet iedere startup overleeft, bedrijven worden overgenomen of gerestyled (soms zelfs met een heel andere focus). De daarin opgenomen digitale HR-oplossingen zijn dus niet allemaal geverifieerd in die zin dat HRTOOLZ.online met iedere partij contact heeft gehad om bepaalde indicatoren te checken. Het is vooral nuttig om een ​​netwerk en inzichten te genereren over het concurrentielandschap in alle facetten. Gemakkelijk te navigeren en zeer inspirerend.


Globale marktinformatie 2023: 1700 aanbieders verdeeld over 6 categorieën

HRTOOLZ.online Global WorkTech Landscape 2023

Wereldwijd zijn 1700 aanbieders van digitale HR-oplossingen opgenomen in de database en HRTOOLZ.online weet zeker dat NIET alle aanbieders voor het onderzoek zijn gevonden. Deze kleurrijke collectie is onderverdeeld in 6 categorieën:


 • Werving & Selectie, met subcategorieën zoals talentplatforms, rekruteringsondersteuning (bijvoorbeeld marketing, adverteren, multiposting of een onconventionele rekruteringsaanpak), rekruteringssystemen (van ATS of VMS tot alles-in-één) en digitale oplossingen die talent screenen ( tests, kanalen en kunstmatige intelligentie).

 • Talentmanagement wordt vanwege fragmentatie en duidelijkheid in focus niet als zodanig genoemd. HRTOOLZ.online heeft dit onderverdeeld in 3 categorieën, namelijk:

  • Employee Experience, waar samenwerking, informatie-uitwisseling, betrokkenheid, cultuur, welzijn en communicatie samenkomen.

  • Learning & Development, dat zich bij HRTOOLZ.online vooral richt op leermanagementsystemen, leerinhoudaanbieders, leerapplicaties en -kanalen, prestatiemanagement en verbeterpunten, of zelfs de gehele leer- en ontwikkelervaring.

  • WorkForce Analytics zelf heeft weinig subcategorieën. De hier genoemde oplossingen hebben echter verschillende ambities. Eén om beschrijvende analyses te maken, die ons vertellen wat er al is gebeurd (rapporten en dashboards); de ander om voorspellende analyses te doen, die ons laten zien wat er zou kunnen gebeuren, en ten slotte degenen die prescriptieve analyses willen bieden, die ons informeren over wat er in de toekomst zou moeten gebeuren.

 • Payroll, Compensation & Benefits vormen de ruggengraat van elke organisatie en de kernbelofte voor elke werknemer. Diverse loonmachines, (buitenwettelijke) voordelenplatformen en beloningsmechanismen spelen hierin een belangrijke rol.

 • HCM & HR-automatisering, de meest voorkomende categorie van HR-planning, tijdregistratie en kernadministratie (HRIS), vaak met systemen die talentmanagementfuncties (HCM) en/of automatisering van kunstmatige intelligentie bieden.

Deze categorieën omvatten oplossingen voor bedrijven van elke omvang, uitgedrukt in fulltime medewerkers of budgetten.


BNX Marktinformatie: 670 aanbieders verdeeld over 6 categorieën

HRTOOLZ.online BNX WorkTech Landscape 2023

In deze verzameling digitale HR-oplossingen vindt HRTOOLZ.online 670 WorkTech-leveranciers uit de BeNeLux en Europa (op de BeNeLux-markt). Dat is 39,4%, vergeleken met 60,6% aanbieders uit andere delen van de wereld.


De eerste bevindingen

Is er een verschil in marktspreiding of marktaandeel van deze 670 digitale oplossingen vergeleken met de globale gegevens uit deze database?

 • De meeste categorieën vertegenwoordigen binnen de BeNeLux vrijwel hetzelfde marktaandeel als de rest van de wereld, met uitzondering van Werving & Selectie en Talentmanagement.

Het grootste verschil vind je bij Werving & Selectie (15%!). Wervings- en selectietools hebben in de BeNeLux (en Europa) een aanzienlijk groter marktaandeel dan in de rest van de wereld. Bij Talentmanagement is dat anders. Met een verschil van 10% hebben Employee Experience Platforms in de BeNeLux (of Europa) een aanzienlijk minder gediversifieerd aanbod.


Werving & Selectie:

 • BNX-nummer: 342 (51% van het totaal)

 • Globaal aantal: 617 (36% van het totaal)

Beleving van werk en van medewerkers

 • BNX-nummer: 85 (13% van het totaal)

 • Globaal aantal: 397 (23% van het totaal)

Leren & ontwikkeling

 • BNX-nummer: 67 (10% van het totaal)

 • Globaal aantal: 228 (13% van het totaal)

Analyse van het personeelsbestand

 • BNX-nummer: 18 (2% van het totaal)

 • Globaal aantal: 54 (3% van het totaal)

Salaris, compensatie en voordelen

 • BNX-nummer: 42 (6% van het totaal)

 • Globaal aantal: 129 (8% van het totaal)

HCM & HR-automatisering

 • BNX-nummer: 116 (17% van het totaal)

 • Globaal aantal: 274 (16% van het totaal)

Conclusies

De verschillen in marktspreiding zorgen er waarschijnlijk voor dat recruitment lokaal gebonden is aan complexiteit en waarschijnlijk ook dat niet alle oplossingen in deze collectie zijn opgenomen (omdat deze vanuit de BeNeLux is opgesteld).


Het zou er ook op kunnen wijzen dat Talent Acquisition in Europa een grotere uitdaging is dan in andere delen van de wereld. Als het aanbod voldoet aan de vraag, wordt werving in eerste instantie belangrijker gevonden dan retentie, ook al hebben de oplossingen in de andere categorieën daar ook impact op.


Volgens Hans Mangelschots gaan werving en retentie dus hand in hand.

"Het heeft geen zin om grote budgetten uit te trekken om kandidaten te werven, als ze het na zoveel tijd opgeven. Die business case kan nu al veranderd worden en ik nodig je uit om eens rond te kijken in de markt van digitale HR-mogelijkheden."
 
Bent u aanbieder en wilt u graag meegenomen worden in de volgende rapportage? Bevestig jezelf door deel te nemen aan het BNX WorkTech Research!
bnx worktech

Gerelateerde posts

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page