top of page

670 Digitale HR oplossingen voor BeNeLux bedrijven

HRTOOLZ.online analyseert al 10 jaar lang de markt met digitale oplossingen voor HR en People Operations. Het begon in 2013 met het screenen van assessment tests en rekruteringsplatformen voor eigen startupdoeleinden, waarna er in 2017 een aanvullende oefening plaatsvond die meer dan 400 oplossingen - voor meer werknemersbetrokkenheid - toevoegde aan de verzameling. Van 2018-2022 lag de focus dan weer op België en Nederland, waar het aantal enorm toenam, verdeeld over verschillende HR-processen.


Hierdoor groeide de database aan digitale HR-oplossingen vanuit het centrum BeNeLux, met een blik op Europa en de rest van de wereld, over de verschillende HR-processen heen. Vandaag verwijst HRTOOLZ.online naar "BNX WorkTech", wat in feite betekent: technologie voor HR en People Operations in de BeNeLux en daarbuiten.


Zo'n database is handig, maar vergt veel onderhoud omdat niet elke startup het overleeft, bedrijven worden overgenomen of gerestyled (soms zelfs met een heel andere focus). De digitale HR oplossingen die er in opgenomen zijn, zijn daarom niet allemaal geverifieerd in die zin dat HRTOOLZ.online met elke partij contact heeft gehad om bepaalde indicatoren te checken. Het is vooral handig om een netwerk en inzichten te genereren over het competitieve landschap in alle facetten. Makkelijk navigeerbaar en zeer inspiratievol.


Hieronder vindt u alvast de update van 2023.


Globale Markt Informatie 2023: 1700 aanbieders gespreid over 6 categoriën

HRTOOLZ.online Global WorkTech Landscape 2023

1700 aanbieders van digitale HR oplossingen wereldwijd zijn opgenomen in de database en HRTOOLZ.online is er zeker van dat NIET alle aanbieders gevonden werden voor het onderzoek. Deze bonte verzameling werd opgedeeld in 6 categorieën:

 • Rekrutering & Selectie, met subcategoriën als talentplatformen, rekruteringsondersteuning (bv. marketing, advertentising, multiposting, of een niet-conventionele rekruteringsaanpak), rekruteringssystemen (van ATS of VMS, tot all-in-one) en digitale oplossingen die talent screenen (tests, kanalen, en artificiële intelligentie).

 • Talent Management, staat als dusdanig niet vermeld omwille van de fragmentatie en duidelijkheid in focus. HRTOOLZ.online heeft dit opgedeeld in 3 categoriën, namelijk:

 • Employee Experience, waar samenwerking, informatie uitwisseling, betrokkenheid, cultuur, welzijn en communicatie samenkomen.

 • Learning & Development, dat zich bij HRTOOLZ.online vooral toespitst op Leermanagement systemen, leer-inhoud aanbieders, leer-applicaties en kanalen, prestatiemanagement en verbeterpunten, of zelfs de gehele leer- en ontwikkel beleving.

 • WorkForce Analytics heeft op zich weinig subcategorieën. De oplossingen die hierin staan vermeld hebben echter verschillende ambities. De ene om beschrijvende analyses te maken, die ons vertellen wat er al is gebeurd (rapportages en dashboards); de andere om voorspellende analyses te maken, die ons laten zien wat er zou kunnen gebeuren, en tot slot diegenen die prescriptieve analyses willen geven, die ons informeren over wat er in de toekomst zou moeten gebeuren.

 • Payroll, Compensation & Benefits, is de ruggengraat van elke organisatie en de kern belofte aan elke medewerker. Verschillende payroll-motoren, (extralegale-)voordelen platformen en beloningsmechanismen spelen hierbij een belangrijke rol.

 • HCM & HR Automation, dat is de categorie van de planning, tijdregistratie en kernadministratie voor HR (HRIS), met vaak systemen die talentmanagementfuncties aanbieden (HCM) en/of artificieel intelligente automatisaties.

Deze categorieën omvatten oplossingen voor ondernemingen van alle groottes, in voltijdse medewerkers en in budget.BNX Markt Informatie: 670 aanbieders gespreid over 6 categorieën

HRTOOLZ.online BNX WorkTech Landscape 2023

In die verzameling aan digitale HR oplossingen vindt HRTOOLZ.online 670 WorkTech leveranciers uit de BeNeLux en Europa terug (op de BeNeLux Markt). Dat is 39,4%, tegenover 60.6% aanbieders uit de andere werelddelen.


De eerste vaststellingen

Is er een verschil in marktspreiding of -aandeel van deze 670 digitale oplossingen in vergelijking met de globale gegevens uit deze database?

De meeste categorieën vertegenwoordigen quasi dezelfde marktaandeel binnen de BeNeLux, als over de rest van de wereld, behalve Rekrutering & Selectie en Talent Management.

Het grootste verschil is terug te vinden bij Rekrutering & Selectie (15%!). Hulpmiddelen voor rekrutering en selectie nemen in de BeNeLux (en Europa) een aanzienlijk hoger marktaandeel in, in verhouding tot rest van de wereld. Bij Talent Management ligt dat anders. Met een verschil van 10% hebben Employee Experience Platformen in de BeNeLux (of Europa) een aanzienlijk minder gespreid aanbod.


 • Rekrutering & Selectie:

 • BNX aantal: 342 (51% t.o.v. het totaal)

 • Globaal aantal: 617 (36% t.o.v. het totaal)

 • Employee Experience

 • BNX aantal: 85 (13% t.o.v. het totaal)

 • Globaal aantal: 397 (23% t.o.v. het totaal)

 • Learning & Development

 • BNX aantal: 67 (10% t.o.v. het totaal)

 • Globaal aantal: 228 (13% t.o.v. het totaal)

 • WorkForce Analytics

 • BNX aantal: 18 (2% t.o.v. het totaal)

 • Globaal aantal: 54 (3% t.o.v. het totaal)

 • Payroll, Compensation & Benifits

 • BNX aantal: 42 (6% t.o.v. het totaal)

 • Globaal aantal: 129 (8% t.o.v. het totaal)

 • HCM & HR Automation

 • BNX aantal: 116 (17% t.o.v. het totaal)

 • Globaal aantal: 274 (16% t.o.v. het totaal)

Conclusies

De verschillen in marktspreiding betekenen allicht dat rekrutering lokaal gebonden is aan complexiteit en waarschijnlijk ook dat niet alle oplossingen in deze verzameling zijn opgenomen (omdat deze werd opgesteld vanuit de BeNeLux).


Het zou ook kunnen wijzen dat Talent Acquisitie in Europa een grotere uitdaging is in vergelijking met andere werelddelen. Als het aanbod de vraag beantwoordt, vindt men in eerste instantie rekrutering belangrijker dan retentie, ook al hebben de oplossingen in de andere categorieën daar ook een impact op.


Rekrutering en retentie gaan volgens HRTOOLZ.online dan ook hand-in-hand. Het houdt geen steek om grote budgetten vrij te maken om kandidaten te rekruteren, als ze het na zoveel tijd voor bekeken houden. Die businesscase kan anders en HRTOOLZ.online nodigt u alvast uit om eens rond te kijken op de markt van digitale HR mogelijkheden.


Voor de liefhebbers: de visuals kan je hier downloaden.

 
Elke zoektocht begint natuurlijk met een goed RFI.

Niet zeker van uw nood aan een digitale HR oplossing?

Doe dan de gratis SCAN, want ook kleine en middelgrote ondernemingen kunnen hun HR-processen met succes digitaliseren!


Of neem contact op via HansMangelschots.bio.link
 

Bent u aanbieder en wenst u in het volgende onderzoek zeker opgenomen te worden? Doe dan mee aan The Big BNX WorkTech Research!


bottom of page