top of page

Privacy Policy

 

We zijn blij dat u ervoor heeft gekozen om een ​​site van HRTOOLZ.online (HRTOOLZ.online) te bezoeken! We geven om uw privacy en de informatie die u met ons deelt en willen dat u begrijpt hoe we de informatie die we over u verzamelen gebruiken en beschermen. HRTOOLZ.online respecteert de privacy van gegevens en past de beste praktijken toe in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy, waaronder de algemene verordening gegevensbescherming van de EU ("AVG") en de California Consumer Privacy Act ("CCPA").

 

Gebruik van deze website

Dit privacybeleid beschrijft de informatie die we van u verzamelen en hoe deze kan worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika en via het HRTOOLZ.online Websites, zoals hieronder beschreven.

Deze website en bijbehorende HRTOOLZ.online-evenementen en -publicaties bieden producten, inhoud en diensten voor een professioneel en consumentenpubliek en zijn niet bedoeld voor personen jonger dan 13 jaar. We verzamelen of bewaren niet bewust persoonlijke gegevens die zijn verstrekt door iemand jonger dan 13 jaar.

Als u een inwoner van de Europese Unie (EU) bent, houd er dan rekening mee dat er verschillende bepalingen in dit privacybeleid zijn die uniek op u van toepassing zijn.

Als u een consument in Californië (VS) bent, houd er dan rekening mee dat er verschillende bepalingen in dit privacybeleid zijn die ook uniek op u van toepassing zijn.

 

Dit document beschrijft

  • Welke informatie we verzamelen en hoe we die verzamelen

  • Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

  • Wat we doen met de persoonsgegevens die we verzamelen

  • De wettelijke basis die we hebben voor het verwerken van uw persoonsgegevens

  • Wanneer en hoe wij uw persoonsgegevens delen met anderen

  • Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

  • Uw rechten en voorkeuren

  • Privacyrechten in Californië

  • Hoe kunnen we helpen? In contact komen

​​

Welke informatie we verzamelen

HRTOOLZ.online verzamelt gegevens over u die beperkt zijn tot het soort informatie dat kan worden gevonden op een typisch visitekaartje: voornaam, achternaam, functietitel, werkgever/bedrijfsnaam, werkadres, zakelijke e-mail en zakelijk telefoonnummer. In sommige gevallen kunnen we u vragen om aanvullende professionele informatie te verstrekken, zoals de grootte van het bedrijf waarvoor u werkt en het type branche.

Om de informatie die u ons hebt verstrekt te verbeteren en/of bij te werken, kunnen we deze combineren met professionele informatie of persoonlijke gegevens die we verzamelen van externe bronnen. De persoonlijke gegevens waarnaar we in dit document verwijzen, zijn de persoonlijke en professionele informatie die u verstrekt, evenals informatie die we verkrijgen van bronnen van derden, die we beide doorgaans combineren als één gebruikersrecord.

Deze site verzamelt en bewaart ook automatisch bepaalde informatie met behulp van cookies en vergelijkbare technologieën, waaronder IP-adressen, de regio of algemene locatie van een computer of apparaat dat toegang heeft tot internet, browsertype, besturingssysteem, paginaweergavegeschiedenis en andere gebruiksinformatie.

Voor zover echter een cookie een unieke identificatie kan geven van een computer, mobiel apparaat of tablet ("Apparaat"), of de persoon die dat Apparaat gebruikt, en u een inwoner van de EU bent, zijn dit volgens de AVG persoonsgegevens. Daarom is dit privacybeleid van toepassing op dergelijke persoonlijke gegevens die door HRTOOLZ.online worden verzameld.

Evenzo, als u een Californische consument bent, onder de CCPA, voor zover een cookie u of het apparaat dat u of een andere persoon gebruikt uniek kan identificeren via een IP-adres of andere online identificatie, zijn dit ook persoonlijke gegevens.

Hoe we het verzamelen

We kunnen uw persoonsgegevens verzamelen wanneer u zich registreert om producten, inhoud of diensten te ontvangen die worden aangeboden door HRTOOLZ.online of zijn externe sponsors ("sponsors"), zoals publicaties, abonnementen, wedstrijden, nieuwsbrieven, lidmaatschappen, premiuminhoud, webcasts, video, whitepapers, online seminars, conferenties en evenementen.

Wat gebeurt er als u geen persoonsgegevens verstrekt?

Om de door u gevraagde producten, inhoud of diensten te kunnen leveren, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Daarom kunnen we de producten, inhoud of diensten niet leveren als u dergelijke persoonlijke gegevens niet verstrekt.

HRTOOLZ.online Websites

Deze website is slechts één van de twee die HRTOOLZ.online beheert, de andere is business.HRTOOLZ.online, maar we noemen deze gezamenlijk de HRTOOLZ.online Websites. Waar toegestaan ​​door de wet, kunnen we de persoonlijke gegevens die we over u verzamelen delen met een andere HRTOOLZ.online website, zodat we u informatie kunnen verstrekken over producten, inhoud en diensten die u mogelijk interesseren, en voor interne analytische en zakelijke ontwikkelingsdoeleinden.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Beveiliging van uw persoonsgegevens

HRTOOLZ.online handhaaft veiligheidsmaatregelen, waaronder technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofd gebruik, toegang, onopzettelijke openbaarmaking, wijziging en vernietiging, en we eisen van de derde partijen waarmee we een contract hebben om de bedrijfsactiviteiten van HRTOOLZ.online te ondersteunen om redelijke beveiligingsmaatregelen (zie "Wanneer en hoe we uw informatie met anderen delen" hieronder).

We updaten en testen de beveiliging doorlopend en beperken de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot alleen degenen die het moeten weten om de producten, inhoud of diensten van HRTOOLZ.online aan u te leveren.

Opslag van uw persoonsgegevens

We kunnen uw persoonlijke gegevens opslaan met behulp van HRTOOLZ.online's eigen beveiligde on-site servers of andere intern gehoste technologie. Uw persoonlijke gegevens kunnen ook worden opgeslagen door derden, via cloudservices of andere technologie, met wie HRTOOLZ.online een contract heeft gesloten, om de bedrijfsvoering van HRTOOLZ.online te ondersteunen (zie "Wanneer en hoe we uw informatie met anderen delen" hieronder).

Deze derden gebruiken of hebben geen toegang tot uw persoonsgegevens anders dan voor opslag en ophalen in de cloud, en HRTOOLZ.online vereist van dergelijke partijen dat zij ten minste hetzelfde beveiligingsniveau hanteren dat wij gebruiken om uw persoonsgegevens te beschermen (zie "Beveiliging van uw persoonsgegevens"). gegevens" hierboven).

Wat we doen met de persoonsgegevens die we verzamelen

We gebruiken de persoonlijke gegevens die we verzamelen om met u te communiceren, te leveren wat u vraagt, onze service te verbeteren en andere informatie of zakelijke aanbiedingen te presenteren die van belang kunnen zijn.

Om te communiceren met jou

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u belangrijke mededelingen te sturen, zoals berichten over uw registratie, transacties en wijzigingen in de voorwaarden, het beleid en/of andere interne doeleinden van HRTOOLZ.online.

Om te leveren wat u vraagt

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om de door u gevraagde producten, inhoud of diensten te leveren. Als u meedoet aan een onderzoek, prijsvraag, wedstrijd of soortgelijk HRTOOLZ.online Initiatief, kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om een ​​dergelijke promotie te beheren.

Om onze service te verbeteren

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor auditing, gegevensanalyse en onderzoek om de producten, inhoud en diensten van HRTOOLZ.online te verbeteren.

Om aanbiedingen te presenteren die voor u interessant kunnen zijn

We kunnen contact met u opnemen om u aanvullende producten, inhoud of diensten van HRTOOLZ.online of derden aan te bieden die voor u interessant kunnen zijn. Wanneer we contact met u opnemen over dergelijke zakelijke aanbiedingen, blijven uw persoonsgegevens in het bezit van HRTOOLZ.online, tenzij u specifiek aangeeft dat HRTOOLZ.online deze mag delen, bijvoorbeeld wanneer u akkoord bent dat u een zakelijke aanbieding wilt ontvangen van een van onze externe partijen. 

De wettelijke basis die we hebben voor het verwerken van uw persoonsgegevens

De AVG vereist dat gegevens verzamelaars, zoals HRTOOLZ.online, een wettelijke basis hebben om de persoonlijke gegevens van EU-ingezetenen te gebruiken. Daarom is deze paragraaf van toepassing op dergelijke persoonsgegevens die door HRTOOLZ.online worden verzameld.

 

HRTOOLZ.online gebruikt de persoonlijke gegevens die u verstrekt om u op uw verzoek hoogwaardige producten, inhoud en diensten te leveren, om belangrijke mededelingen te verzenden en voor interne doeleinden zoals auditing, gegevensanalyse en onderzoek om u de informatie te verstrekken die u nodig heeft. nodig om de best geïnformeerde aankoopbeslissingen voor technologie te nemen.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om u producten, inhoud of diensten aan te bieden die voor u interessant kunnen zijn, op basis van uw interesses of de voorkeuren die u met ons hebt gedeeld, en we kunnen uw persoonlijke gegevens delen met externe sponsors van inhoud, evenementen, en andere zakelijke diensten of aanbiedingen.

De wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens is uw toestemming. In bepaalde omstandigheden kunnen we uw persoonsgegevens anderszins verwerken als HRTOOLZ.online daar een legitiem belang bij heeft en HRTOOLZ.online geen inbreuk maakt op uw rechten en vrijheden.

Wanneer HRTOOLZ.online uw persoonsgegevens verwerkt voor de legitieme belangen van HRTOOLZ.online, zal HRTOOLZ.online alle mogelijke gevolgen voor u en uw rechten op grond van gegevensbescherming en enige andere relevante wet in overweging nemen en afwegen. Onze legitieme zakelijke belangen prevaleren niet boven uw belangen. HRTOOLZ.online zal uw persoonlijke gegevens niet gebruiken in omstandigheden waarin uw rechten en vrijheden zwaarder wegen dan onze legitieme belangen, tenzij we uw toestemming hebben of anderszins wettelijk verplicht of toegestaan ​​zijn.

Wanneer en hoe wij uw persoonsgegevens delen met anderen

HRTOOLZ.online kan uw persoonlijke gegevens delen om inhoud en diensten van onze sites, gelieerde bedrijven en diensten van derden te leveren die u mogelijk interesseren, inclusief gesponsorde inhoud en evenementen, voor zakelijke activiteiten, en om te voldoen aan geldige juridische processen.

Als u een EU-inwoner bent, deelt HRTOOLZ.online uw persoonsgegevens uitsluitend met uw toestemming met derden buiten de HRTOOLZ Websites.

Voor inhoud en services die u mogelijk interesseren of die u aanvraagt

Zoals we hierboven vermeldden, kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld binnen het HRTOOLZ.online Websites om u informatie te verstrekken over producten, inhoud en diensten die u zouden kunnen interesseren en voor interne analytische en zakelijke ontwikkelingsdoeleinden (zie "HRTOOLZ.online Websites" hierboven). We kunnen uw persoonlijke gegevens ook delen met derden om gesponsorde inhoud van derden of andere diensten die u aanvraagt ​​te leveren (zie "Gesponsorde inhoud en evenementen van derden" hieronder). Zoals hierboven aangegeven (zie "Om aanbiedingen te presenteren die voor u interessant kunnen zijn"), blijven uw persoonsgegevens echter in het bezit van HRTOOLZ.online, tenzij u specifiek aangeeft dat HRTOOLZ.online deze mag delen met de derde sponsor(s). 

Voor bedrijfsvoering

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook delen met derden waarmee we een contract hebben gesloten om de bedrijfsactiviteiten van HRTOOLZ.online te ondersteunen, waaronder levering, afhandeling, betalingsverwerking, e-mailimplementatie, beheer van onderdrukkingslijsten en gegevensverwerking.

Voor door derden gesponsorde inhoud en evenementen

HRTOOLZ.online werkt samen met externe sponsors om een ​​grote bibliotheek met inhoud beschikbaar te stellen aan onze gebruikers, zoals whitepapers, professionele evenementen (live of online), evenals andere zakelijke diensten of aanbiedingen. In ruil voor toegang tot dergelijke aanbiedingen kunnen we u vragen om ons persoonlijke gegevens te verstrekken als onderdeel van de registratie.

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u het zakelijke aanbod te sturen waar u om vraagt. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met de externe sponsor(s) van de aanbieding om met u te communiceren over de aanbieding. Houd er rekening mee dat zodra uw persoonlijke gegevens zijn gedeeld met de sponsor, het privacybeleid van de sponsor, inclusief informatie over hoe u zich in de toekomst kunt afmelden, van toepassing zal zijn op uw persoonlijke gegevens.

Zoals vereist door de wet

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld wanneer dit wettelijk is toegestaan ​​of noodzakelijk is om te voldoen aan een geldige juridische procedure.

In geval van nieuwe eigenaar

Als het eigendom van HRTOOLZ.online of een van zijn producten of diensten geheel of gedeeltelijk wordt verkocht of overgedragen, worden uw persoonsgegevens overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Internationale gegevensoverdrachten

Dit artikel is van toepassing op alle persoonsgegevens die door HRTOOLZ.online worden verzameld van EU-ingezetenen.

Als HRTOOLZ.online uw persoonsgegevens deelt binnen het HRTOOLZ.online Websites of met een andere derde partij zoals beschreven in dit privacybeleid en uw persoonsgegevens worden overgedragen naar een staat die geen lidstaat is van de Europese Unie of de EER, of die als adequaat wordt beschouwd door de Europese Commissie zal HRTOOLZ.online (als verwerkingsverantwoordelijke/gegevensexporteur) een dergelijke doorgifte alleen uitvoeren (naar een gegevensverwerker/gegevensimporteur) als er passende waarborgen zijn, zoals bindende bedrijfsregels, standaardcontractbepalingen, goedgekeurde Codes of Gedrag, of goedgekeurd certificeringsmechanisme. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van HRTOOLZ.online (zie contactgegevens hieronder).

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw persoonlijke gegevens voor de duur van uw zakelijke relatie met ons, en we bewaren uw informatie alleen indien nodig, voor elk doel waarvoor we deze gebruiken, tenzij we uw toestemming hebben verkregen om deze voor een ander of soortgelijk doel te gebruiken.

Uw rechten en voorkeuren

Als u ons laat weten dat u wilt dat HRTOOLZ.online de categorieën en specifieke persoonsgegevens verstrekt die HRTOOLZ.online verzamelt, uw persoonsgegevens worden gewist (als u een inwoner van de EU bent) of verwijderd (als u een consument in Californië bent), dat u niet wilt dat uw verkochte persoonsgegevens (als u een Californische consument bent), waarvan u niet langer wilt dat wij met u communiceren voor marketingdoeleinden, of om HRTOOLZ.online's verwerking van uw persoonsgegevens anderszins te beperken, kunnen we enkele basisinformatie bewaren om te voorkomen dat u ongewenste materialen in de toekomst, en om uw verzoek en ons antwoord bij te houden.

Bevestiging van uw persoonlijke gegevens

Dit gedeelte is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die door HRTOOLZ.online worden verzameld van inwoners van de EU en consumenten in Californië.

Om te bevestigen dat HRTOOLZ.online uw persoonsgegevens verwerkt, of om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die HRTOOLZ.online over u bewaart, deze bij te werken of te corrigeren, of om een ​​kopie te verkrijgen voor hergebruik voor uw eigen doeleinden, kunt u een e-mail sturen naar: Hans.Mangelschots@HRTOOLZ.online (of onderstaand postadres).

De categorieën van persoonsgegevens die HRTOOLZ.online over consumenten heeft verzameld, de categorieën van bronnen waaruit persoonsgegevens worden verzameld, het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van (indien van toepassing) persoonsgegevens, de categorieën van derden met wie HRTOOLZ.online persoonsgegevens deelt, en de specifieke persoonsgegevens die HRTOOLZ.online over consumenten heeft verzameld, zijn over het algemeen terug te vinden in dit privacybeleid.

Als u echter aanvullende informatie nodig heeft en/of anderszins uw rechten onder de CCPA wilt uitoefenen om de categorieën en specifieke persoonsgegevens op te vragen die HRTOOLZ.online verzamelt, stuur dan een e-mail naar: Hans.Mangelschots@HRTOOLZ.online (of het onderstaande postadres) en plaats CCPA Request in de onderwerpregel.

Wissen of verwijderen van uw persoonsgegevens

Dit gedeelte is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die door HRTOOLZ.online worden verzameld van inwoners van de EU of consumenten in Californië.

Als u wilt dat uw persoonlijke gegevens worden gewist en u woont in de EU, stuur dan een e-mail naar: Hans.Mangelschots@HRTOOLZ.online (of het onderstaande postadres).

Uw privacyrechten in Californië

Hieronder leggen we uit hoe uw unieke rechten als Californische consument van toepassing zijn.

Als u een Californische consument bent en u wilt dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd, stuur dan een e-mail naar: Hans.Mangelschots@HRTOOLZ.online (of het onderstaande postadres) en vermeld CCPA Request in de onderwerpregel.

Om u af te melden voor marketingcommunicatie

Als u wilt dat HRTOOLZ.online niet meer met u communiceert voor marketingdoeleinden, drukt u op de afmeldlink in de e-mails of stuurt u een e-mail naar Hans.Mangelschots@HRTOOLZ.online

 

Om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens door HRTOOLZ.online anderszins wilt beperken, stuur dan een e-mail naar: Hans.Mangelschots@HRTOOLZ.online (of het onderstaande postadres).

Opt-out van de verkoop van uw persoonlijke gegevens

Consumenten in Californië kunnen hun recht uitoefenen om af te zien van de verkoop van hun persoonlijke gegevens (indien van toepassing) door contact met ons op te nemen.

Vragen, zorgen of klachten

Als u vragen, zorgen of klachten heeft over HRTOOLZ.online's praktijken op het gebied van persoonlijke gegevens of dit privacybeleid, raden we u aan contact met ons op te nemen.

Als u van mening bent dat u schade heeft geleden als gevolg van een schending van uw rechten door HRTOOLZ.online onder dit privacybeleid, en HRTOOLZ.online uw klacht niet redelijkerwijs voldoende heeft behandeld, kan elke inwoner van de EU ook een klacht indienen bij de toepasselijke toezichthoudende autoriteit.

 

De contactpersoon voor HRTOOLZ.online:

Dhr. Mangelschots Hans
Zaakvoerder

Hans.Mangelschots@HRTOOLZ.online

Mocht u ervoor kiezen om ons per post op de hoogte te stellen van een van de bovenstaande voorkeuren;

Het adres van HRTOOLZ.online 

HRTOOLZ.online
Maalderstraat 43 

2290 Vorselaar

België
 

 

 

 

 

 

 

 


Laatst bijgewerkt: 15/05/2023

bottom of page